1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šiose pirkimo taisyklėse pateikiame informaciją apie UAB „Iki pasimatymo“ („Pardavėjas“) ir pirkėjui („Pirkėjas“), įsigyjančiam prekių („Prekės“) internetinėje parduotuvėje www.ikipasimatymo.lt, paaiškiname šių Prekių pardavimo sąlygas („Taisyklės“).

1.2. Šiomis Taisyklėmis yra vadovaujamasi sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš užsakant Prekes internetinėje parduotuvėje, prašome perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad formuodamas užsakymą, Pirkėjas turi pažymėti, jog sutinka su šiomis Taisyklėmis ir interneto svetainėje pateikta Privatumo politika.

1.3. Šios Taisyklės gali keistis, kaip nurodyta 6 punkte. Todėl užsakant Prekes rekomenduojame Taisykles peržiūrėti, kad Pirkėjas įsitikintų, jog supranta kokiomis sąlygomis bus daromas užsakymas. 

1.4. Šios Taisyklės ir bet kokios Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos lietuvių kalba.

2. INFORMACIJA APIE PARDAVĖJĄ

2.1. Šios Taisyklės apibrėžia Prekių įsigijimą el. parduotuvėje www.ikipasimatymo.lt. Pardavėjas yra UAB „Iki pasimatymo“, kodas: 183825597, PVM kodas: LT838255917, adresas J. Basanavičiaus g. 68, Utena, Lietuvos Respublika. El. paštas: info@ikipasimatymo.lt. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas yra Valstybės įmonė Registrų centras.

3. PREKĖS

3.1. El. parduotuvėje www.ikipasimatymo.lt pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Kadangi kompiuterių ar mobilių įrenginių ekranai gali ne itin tiksliai atspindėti Prekių spalvas, Pirkėjas supranta, kad reali Prekės spalva gali nežymiai skirtis nuo jo atvaizdo spalvos.

3.2. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visas Prekes, pateikiamas el. parduotuvėje, galima užsakyti. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas el. paštu ar skambučiu ir/arba SMS žinute, ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.3. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų Prekės užsakymo kiekį vienam užsakymui.

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis www.ikipasimatymo.lt pateikta Privatumo politika. Rekomenduojame ją perskaityti ir įsitikinti, jog visos Privatumo politikos nuostatos yra suprantamos ir priimtinos.

5. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

5.1. Šioje el. parduotuvėje Prekes įsigyti gali fiziniai asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 (keturiolika) metų, jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.), ir juridiniai asmenys.

5.2. Asmuo, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje el. parduotuvėje.

5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo eiga suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš pateikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojame kiekviename užsakymo teikimo etape atidžiai perskaityti ir patikrinti teikiamą užsakymą.

5.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis) bei pristatymo adresą, pašto kodą, pasirinkęs pristatymo būdą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir patvirtinęs, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užbaigti užsakymą“ bei apmoka užsakymą. Užsakymo neapmokėjus, sutartis laikoma nesudaryta. Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu ar sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

5.5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą, jam išsiunčiamas el. laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.6. Pardavėjui paruošus užsakymą atsiėmimui, Pirkėjas apie tai informuojamas el. laišku ir/ar SMS žinute.

5.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje.

5.8. Jei Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nebėra sandėlyje ar kad Prekė buvo išimta iš pardavimo, Pardavėjas informuos apie tai Pirkėją el. paštu, skambučiu ir/arba SMS žinute, ir užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jei Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtą sumą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų į banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta.

6. TEISĖ KEISTI TAISYKLES

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

– apmokėjimo ir/ar pristatymo sąlygų keitimo;

– taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2. Kiekvieną kartą, kai užsakomo Prekės, taikoma tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.

6.3. Kiekvieną kartą pasikeitus Taisyklėms, jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.4 punkte.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR SUTARTIES ATSISAKYMAS

7.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti gautas/ atsiimtas prekes per 14 kalendorinių dienų. Prekę reikia grąžinti jos originalioje, nepažeistoje pakuotėje. Prekių grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po prekės atsiėmimo iš savitarnos siuntų terminalo ar kavinėje. Prekės grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas.

7.2. Prekių grąžinimo teisė netaikoma prekėms, kurios buvo naudotos ar pažeidus jų prekinę išvaizdą, arba kurias norima grąžinti ne jų originalioje pakuotėje.

7.3. Pirkėjo teisė grąžinti prekes taikoma tik fiziniams asmenims.

7.4. Pirkėjas, pageidaudamas grąžinti prekes ir atšaukti Sutartį, turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie šio pranešimo gavimą.

7.5. Pirkėjas nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) dienų, grąžina Prekes Pardavėjui. Terminas laikomas įvykdytas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) dienų laikotarpiui.

7.6. Pirkėjui, grąžinusiam prekes, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą. 

7.8. Pirkėjas atsako už Prekės vertės sumažėjimą (įskaitant, bet neapsiribojant Taisyklių 7.10 punkte nurodytus atvejus), atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų Prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Pardavėjas turi teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, proporcingai minėtam Prekės vertės sumažėjimui.

7.9. Grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), nenaudota. Visos grąžinamos Prekės turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos. Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) ir tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta. 

7.10. Grąžinant būtina pateikti užsakymo numerį.

7.11. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos sumos tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

7.12. Tuo atveju, jeigu Pirkėjui buvo pristatytos nekokybiškos Prekės, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui padengti Prekių grąžinimo išlaidas.

8.PRISTATYMAS

8.1 Įsigytos prekės Lietuvoje pristatomos „Omniva”, “DPD” savitarnos siuntų terminalu arba kurjeriu. Pristatymo laikas: įprastai per 1-4 dienas.

8.2. Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslų pasirinkto savitarnos terminalo adresą. 

8.3. Jei atsiimant Prekes iš savitarnos terminalo pastebimas siuntos pakuotės pažeidimas, Pirkėjas turi nufotografuoti siuntą ir šias nuotraukas atsiųsti Pardavėjui bei įsitikinti, ar nepažeistos pačios Prekės. Jei jos taip pat pažeistos, Prekės grąžinamos Pardavėjui, o Pirkėjui padengiamos grąžinimo išlaidos. 

9. PREKIŲ KAINA

9.1. Galiojanti Prekių kaina yra nurodyta el. parduotuvėje. 

10. APMOKĖJIMAS

Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti, naudodamasis el. bankininkyste ar mokėjimo kortele.

11. PIRKĖJO PAREIGOS

11.1. Pirkėjas įsipareigoja užsakymo formoje pateikti teisingus duomenis. Pasikeitus užsakymo formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas turi nedelsdamas juos atnaujinti.

11.2. Pirkėjas turi sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

11.3. Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę, apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią jis užsakė.

11.4. Pirkėjas privalo laikytis šiose Taisyklėse ir atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

12. PARDAVĖJO PAREIGOS

13.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų reikalavimų.

13. GAMINTOJO GARANTIJA

Kai kurioms Pardavėjo parduodamoms Prekėms yra suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie ją ir taikytinos sąlygos yra pateikiamos prie Prekių pridedamoje gamintojo garantijoje. Gamintojo garantija papildo Pirkėjo teises, susijusias su nekokybiškomis Prekėmis.

14. PREKĖS KOKYBĖ

14.1. Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę (įstatyminė kokybės garantija). Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos. Prieš naudodamasis Preke Pirkėjas turi atidžiai perskaityti prekės naudojimo instrukciją, jei tokia yra.

14.2. Nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse minima tvarka ir atsižvelgiant į taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus.

14.3. Pirkėjas, norintis pranešti apie nekokybišką ar nepilnos komplektacijos Prekę, tai gali padaryti el. paštu info@ikipasimatymo.lt. Kartu prašome nurodyti užsakymo ir Prekės PVM sąskaitos numerius bei įvardyti Prekės defektą, gedimo požymius ar trūkstamą dalį. Jei įmanoma, prašome atsiųsti ir Prekės ar jos defekto nuotrauką. Taip pat Pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija: pakeisti Prekę analogiška tinkamos kokybės preke ar grąžinti jo sumokėtą Prekės kainą.

14.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti atsakymą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

15. ATSAKOMYBĖ

15.1. El. parduotuvės Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi tretieji asmenys, prisijungę prie internetinėsparduotuvės per Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus, atliktus šioje parduotuvėje. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti nepageidaujamo asmens, Pirkėjas turi nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui.

15.2. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų. parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie el. parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią. 

15.3. Už Sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. PARDAVĖJO NEKONTROLIUOJAMI ĮVYKIAI

16.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių – bet kokių veiksmų ar įvykių, kurių Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.

16.2. Jei įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, kuris daro įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Pardavėjas nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją. Pardavėjo įsipareigojimų, susijusių su Sutartimi, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas iki Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą.

17. INFORMACIJOS SIUNTIMAS

Visa rašytinė komunikacija tarp šalių vyksta elektroninio paštu.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainė www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/